Foredrag

Jeg er en engageret og ofte benyttet foredragsholder med en bred vifte af historiske foredrag.

De fleste af mine foredrag tager afsæt i historiske værker, jeg har skrevet. Jeg er stærk i moderne historie fra 1800-tallet og frem med særlig viden om grænselandets historie, de slesvigske krige, første verdenskrig, mellemkrigstid, anden verdenskrig og den kolde krig.

Kontakt mig gerne for en aftale. 

 

MULIGE FOREDRAG:

 

Oktober 1943 – De danske jøders flugt og fangenskab

Natten mellem 1. og 2. oktober 1943 slog tyskerne til mod jøderne i Danmark. Aktionen blev startskuddet til en dramatisk, nervepirrende og følelsesladet måned, hvor det lykkedes for omkring 7.000 jøder at flygte til Sverige, mens lige under 500 ikke slap væk i tide og endte i bugen på et transportskib eller i en kreaturvogn med retning mod Theresienstadts mørke indre.

I foredraget foldes begivenhederne ud dag for dag, uge for uge . Det sker gennem en række historiske skikkelser, der på hver deres måde var centralt placeret midt i begivenhederne. Aktionen mod de danske jøder har i eftertiden fået et ikonisk skær – hjemme såvel som i udlandet – og er blevet fremstillet utallige gange. Her får tilhørerne en samlet, nuanceret fortælling og forklaring på dét efterår, der satte sig så markant i den danske identitet og nationale fortælling. Det sker via helt nye kilder og øjenvidner, der aldrig har været fremme før.

 

Augustoprøret 1943 – Danmarks skæbnesommer

Få fortællingen om de dramatiske og blodige uger, der ledte op til bruddet med samarbejdspolitikken 29. august 1943. Foredraget tager afsæt i en række nøglepersoner, der var helt tæt på begivenhederne; på gadeplan, i den illegale undergrund, på Christiansborgs bonede gulve eller i de tyske hovedkvarterer i Berlin og Ulveskansen. Det er en fortælling om et folkeligt oprør, der bredte sig udefra – fra provinsen – og nedefra – fra arbejderne – og som endte med at vælte de politiske skakbrikker i København – og Berlin.

 

August, september og oktober 1943; tre måneder, der ændrede besættelseshistorien

Dette foredrag er en kombination af mit foredrag om augustoprøret og aktionen mod jøderne i oktober. I foredraget kondenserer jeg fortællingen om de tre dramatiske måneder, som ændrede forløbet af den tyske besættelse af Danmark markant – og udlandets opfattelse af Danmark. Der er et markant før og et markant efter de tre måneder i sensommeren og efteråret 1943. De er så at sige det hængsel, som besættelseshistorien drejer om. 

 

Grænselandet og Genforeningen – den dramatiske fortælling om krige, undertrykkelse, identitetskamp, national samling og den vigtigste begivenhed i nyere dansk historie

Få den dramatiske og medrivende fortælling om hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted. Det er en fortælling om et intenst og kompliceret politisk spil, hvor udfaldet flere gange kunne have været anderledes. Det er en fortælling, der tager afsæt i de mange engagerede aktører, der helligede deres liv til en sag. Fortællingen tager os blandt andet til København, Berlin, Flensborg, Aabenraa, Paris og frontens skyttegrave. Og den tager sig tilbage i tid – og folder et dramatisk 1800-tal ud.

 

”Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker”

Små 30.000 dansksindede sønderjyder kæmpede på tysk side under 1. verdenskrig. 6.000 kom aldrig hjem igen. Og blandt de, der gjorde, kom tusindvis hjem med ar på sjælen. Én af skæbnerne var Rasmus Christian Petersen. I foredraget følger vi hans kamp – i skyttegraven og med sit eget sind. Og med afsæt i Rasmus fortæller jeg den dramatiske historie om de dansksindede i grænselandet og de følelsesladede og voldsomme politiske begivenheder, der efter den første verdenskrig, den europæiske urkatastrofe, førte til det, vi i dag kender som Genforeningen. Foredraget forholder sig også til det kollektive traume, som krigen førte med sig hos de unge soldater, der vendte hjem – martrede i deres sind.

 

Det bulgarske mirakel: Hvordan 48.000 bulgarske jøder blev reddet fra nazisternes dødslejre i 1943

Danmark er ikke det eneste land, der kan fortælle en mirakelhistorie om holocaust og jødeforfølgelserne under anden verdenskrig. I Bulgarien blev hele det jødiske samfund reddet fra nazisternes gaskamre. Historien har været glemt i bulgarsk historie under den kolde krig, men er nu ved at blive fortalt igen. Men det er en historie med torne; over 11.000 jøder fra områder, som bulgarerne havde besat, blev deporteret til Treblinka og stort set udryddet. Foredraget fokuserer på holocaust, Wansee-konferencens beslutninger, den bulgarske krigshistorie, miraklet og tragedien – og naturligvis også på den store historie, der ikke blev fortalt, mens kommunisterne sad tungt på magten i Bulgarien.

 

Intet helle: Hvordan kirkelige danske kredse tog kampen op med apartheid 1968-1994

Apartheidregimet i Sydafrika holdt det sorte flertal i en skruetvinge af undertrykkelse fra 1948 til 1994. Fra slutningen af 1960’erne kastede en række unge kristne aktivister fra Danmark sig ind i kampen mod det forkætrede styre og den åbenlyse uretfærdighed, som hele apartheidideologien stod for. Kampen fortsatte op gennem 1970’erne i regi af Folkekirkens Nødhjælp, der blev en af de helt store samarbejdspartnere for de sorte kirker i Sydafrika – og for kirkeledere som Desmond Tutu og Alan Boesak. Der blev også åbnet en hjemlig front – en folkelig front, der skulle overbevise politikerne i folketinget om at en total boykot af Sydafrika var den eneste rigtige vej. Det førte i 1986 til at Danmark som det første land i verden indførte den totale boykot. Det var det alternative flertal udenom den borgerlige regering, der gik i aktion. Foredraget er en fortælling om aktivisme, engagement, uretfærdighed, intimideringer, massakrer, dobbeltagenter og sikkerhedspoliti.

 

Det store ’hvad nu hvis?’-foredrag: Kontrafaktiske højdepunkter i historien

Kontrafaktisk historiefortælling er hvad-nu-hvis-fortællinger. De øjeblikke i historien, hvor den forgrener sig – hvor det ku være gået helt, helt anderledes. Og historien er fuld af disse øjeblikke. Foredraget vil tage en tur gennem nogle af de vildeste og vigtigste.

 

Titanernes kamp: Mellemkrigstidens store ideologiske slag og kriser

Første verdenskrig var den vestlige verdens urkatastrofe. Alt lå i ruiner – også mentalt og kulturelt. Forude lurede en ny katastrofe og over alt i Vesteuropa gik vejen derhen over gigantiske ideologiske slagvekslinger, voldsomme kriser, folkelige manifestationer og til slut – i nogle af Europas mest civiliserede lande – et totalitært mørke. Foredraget vil fokusere på de store ideologiske kampe og strømninger, på de finansielle kriser, på Danmarks færd, men også på alt det, der førte til nazisternes magtovertagelse i Tyskland i kølvandet på fascisternes overtagelse af Italien.

FOREDRAGSKALENDER

 

***

 

LØRDAG 4. MAJ 

Augustoprøret 1943

Dragør Museum

Strandlinien 4

2791 Dragør

Tidspunkt følger

 

ONSDAG 20. NOVEMBER KL. 19-21

Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker

Elværket i Frederikssund

Ved Kirken 6

3600 Frederikssund

Frederikssund Lokalhistoriske Forening